Privacy statement

 
 
Kindermuziekwinkel, gevestigd aan Kleine Breedstraat 2,  9101LB  te Dokkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
 
Kindermuziekwinkel
Kleine Breedstraat 2
9101 LB Dokkum
+31(0) 519 22 1313
 
M. van der Zwaag is de Functionaris Gegevensbescherming van Kindermuziekwinkel.com. Hij/zij is te bereiken via info@kindermuziekwinkel.com
 
 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kindermuziekwinkel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (wanneer je deze zelf aan ons doorgeeft en toestemming geeft deze op te slaan)
 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kindermuziekwinkel.com. Dan verwijderen wij deze informatie.
 
 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kindermuziekwinkel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 


 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kindermuziekwinkel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kindermuziekwinkel) tussen zit.
 
 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kindermuziekwinkel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
 • Persoonsgegevens > Bewaartermijn 5 jaar> Reden klant hoeft niet telkens een nieuw account aan te maken en kan makkelijke zijn/haar gegevens, bestellingen en transacties inzien
 • Personalia > Bewaartermijn 5 jaar> Reden zoals hierboven aangegeven
 • Adres > Bewaartermijn 5 jaar> Reden zoals hierboven aangegeven
 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kindermuziekwinkel verstrekt persoonsgegevens nooit aan derden.
 
 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kindermuziekwinkel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heeft u het recht om eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar  info@kindermuziekwinkel.com
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Kindermuziekwinkel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
Kindermuziekwinkel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kindermuziekwinkel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via  info@kindermuziekwinkel.com
 
 

 

SSL Beveiliging

Al het betalingsverkeer op onze website is streng beveiligd. Dankzij de SSL beveiliging worden alle transactiegegevens versleuteld over het internet verstuurd. U hoeft hier niks voor te doen. U heeft geen speciale software nodig. Een SSL-verbinding herkent u aan het “slot” in de onderste statusbalk van je browser. Wij beseffen dat u niet zit te wachten op pottenkijkers, wanneer u een bestelling plaatst. Of erger nog iemand die met uw persoonsgegevens aan de haal gaat. De geheimhouding en bescherming van uw gegevens zijn voor ons vanzelfsprekend.